Störning 191214

Efter en störning i systemen utom vår kontroll 191214 kan du behöva logga ut/in i Criotive Access om du legat inloggad. Ingen åtgärd för Criotive Kiosk behövs.

Merlify Geni+ släppt med ny app ”Criotive Kiosk”

Merlify Geni+ med appen ”Criotive Kiosk” är en tilläggsfunktion i Merlify. I den normala appen så loggar användarna in med användarnamn och lösenord på vilken telefon som helst som har appen installerad. I Criotive Kiosk som dedikeras till en eller fler telefoner så lägger användarna sitt media emot NFC punkten och backend känner igen identiteten på användaren och efter verifiering …

App uppdaterad

Appen Criotive access har uppdaterats 181004 med funktionen ”ta bort”. Det innebär att användaren kan ta bort rättigheterna/nyckeln på en Mifare enhet och eventuellt flytta till på en annan Mifare enhet. Som tidgigare gäller att en nyckel kan bara ligga på en Mifare enhet.