230602 Criotive nedstängt

Som tidigare aviserat är nu Criotive stängt. Ni skall istället använda appen ”Merlify” och för administratörerna gäller användargränssnittet https://admin.cloudberrycare.eu/login Vi har tagit med oss 4 års erfarenhet av Criotive och gjort det bättre och lättare. Välkommen in i nya Merlify.

Ny app Criotive Kiosk v3.2.6 finns tillgänglig.

Felet med Criotive Kiosk löst. Ny app finns på Google play (v3.2.6). Om ni behöver APK så kontakta oss. Om du får ”Okänt problem. Vänligen prova igen senare” med Criotive Kiosk så kan du ha fel tag eller ingen uppkoppling med mobil/WiFi. Criotive Access är inte uppdaterad och små störningar kan förekomma. Om du får ”Okänt problem. Vänligen prova igen …

Störning i Criotive Kiosk appen 210506 08.30.

Felsökning pågår. Criotive Access appen fungerar som alternativ under tiden. Problemet med Critive Kiosk är intermittent så man kan försöka fler gånger så kan man komma in.

Uppdatering av appen Criotive Access 210211

Appen har fått ett nytt utseende med flikar uppdelade på ”Nycklar”, ”Kort och enheter” samt ”Inställningar. Det gör att man kan skilja på vilka nycklar man fått och på vilka enheter dessa är installerade på. Ni kan även döpa enheterna så som ”Mitt SITHS kort” etc. Nycklarna redovisas grafiskt för respektive status och om man klickar på dem så får …

Uppdatering av appen Criotive Access 201109

Support för Bluetooth-nycklar samt Noké hänglås. Bluetooth-nycklar sparas krypterat på din telefon vilket gör att man enbart kan öppna med den telefon på vilken man har gjort sin ursprungliga installation.En Bluetooth nyckel kan i nuvarande version enbart installeras på aktuell telefon. >Det går att flytta den till en annan enhet om den först raderas.En installation av mottagen nyckel initieras på …

Störning 191214

Efter en störning i systemen utom vår kontroll 191214 kan du behöva logga ut/in i Criotive Access om du legat inloggad. Ingen åtgärd för Criotive Kiosk behövs.

Merlify Geni+ släppt med ny app ”Criotive Kiosk”

Merlify Geni+ med appen ”Criotive Kiosk” är en tilläggsfunktion i Merlify. I den normala appen så loggar användarna in med användarnamn och lösenord på vilken telefon som helst som har appen installerad. I Criotive Kiosk som dedikeras till en eller fler telefoner så lägger användarna sitt media emot NFC punkten och backend känner igen identiteten på användaren och efter verifiering …

App uppdaterad

Appen Criotive access har uppdaterats 181004 med funktionen ”ta bort”. Det innebär att användaren kan ta bort rättigheterna/nyckeln på en Mifare enhet och eventuellt flytta till på en annan Mifare enhet. Som tidgigare gäller att en nyckel kan bara ligga på en Mifare enhet.