Användarvillkor

Om inget annat avtalats gäller nedanstånde villkor. Utökad support som tilläggstjänst. Även om vi inte garanterar övriga tider än nedan så pröva att kontakta oss. Vi har hittills varit tillgängliga mer än 95% under övriga tider.

Nivå 1: Avbrott som leder till att alla användare förlorar tillgång till tjänsten.

Support tillgänglig: Vardagar CET 8.00-17.00 .
Respons: Mindre än 4 timmar
Åtgärd: mindre än 8 timmar
Hur: Meddela oss per telefon.
Statistik: Totalt 140 minuter sedan starten.
Startdatum 230601

Nivå 2: Avbrott som leder till att en stor andel användare förlorar tillgång till tjänsten.

Support tillgänglig: Vardagar CET 8.00-17.00 .
Respons: Mindre än 4 timmar
Åtgärd: mindre än 16 timmar
Hur: Meddela oss per telefon.
Statistik: Vi har haft 30 min sedan starten.

Nivå 3: Fel som leder till att en mindre andel användare förlorar tillgång till tjänsten.

Support tillgänglig: Vardagar CET 8.00-17.00 .
Respons: Mindre än 8 timmar
Åtgärd: mindre än 5 dagar
Hur: Meddela oss per telefon.
Statistik: Vi har hittills inte haft avbrott i kategorin.

Nivå 4: Mindre fel som inte påverkar nödvändiga funktioner.

Support tillgänglig: Vardagar CET 8.00-17.00 .
Respons: Mindre än 16 timmar
Åtgärd: Nästa systemuppdatering
Hur: Meddela oss per telefon.

Nivå 5: Individuell support som inte berör tjänstens tillgänglighet. Denna support avtalas separat mellan parterna.

Support tillgänglig: Vardagar CET 8.00-17.00 .

Ps. Ni kan ringa utanför officiell supporttid också. Oftast svarar vi Ds.

Databehandling

För våra tjänster som skickar elektroniska nycklar (Cloudberry Care och Merlify) gäller att vi är Databehandlare och nyttjarna med dess administratörer av tjänsten är Dataägare. Vi behandlar inte personuppgifterna annat än på direkt uppmaning av verifierad administratör hos respektive organisation. Servrarna ligger inom EU* (Stockholm) och inga personuppgifter delas med tredje land**. Vi behandlar uppgifterna enligt GDPR*** och ni har även möjlighet att tilldela oss uppgifterna anonymiserade i supportärenden med oss.
* "Personuppgifter" avser personuppgifter (enligt definitionen i artikel 4.1 i GDPR) som behandlas i samband med tillhandahållandet av tjänsterna av databehandlaren för vilken Dataägaren är personuppgiftsansvarig.
** "Internationell dataöverföring" avser överföring av personuppgifter till mottagare utanför EU-medlemsstater eller EES-land, enligt GDPR.
*** "GDPR" avser förordning 2016/679/EG om skydd av fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om fri rörlighet för sådana uppgifter, och eventuella ändringar av denna.