Kort/Tag-nummer via API

Nu har vi stöd att lägga in Kort/Tag serienummer (Mifare) via API. Funktionen är till nytta om er organisation använder Kiosk funktion.

Nytta: Om ni redan har datan (användare och kort/tag serienummer för Mifare chip) för exempelvis passagesystemen, så kan ni kommunicera detta till Merlify och med det så kan användarna använda ”Kiosk” utan att skapa ett Merlify konto.

Hur går det till: Normalt så skapar användarna ett konto och läser in sitt kort och skapar en PIN-kod för att nyttja Kiosk. Nu kan användarna direkt nyttja Kiosk funktionen utan att skapa ett konto.

  1. Appen Merlify öppnas i mobilen eller är redan öppen i terminalen
  2. Användaren lägger kort/tag mot mobilen eller terminalens NFC gränssnitt.
  3. Systemet kontrollerar att serienumret finns.
  4. Användaren verifierar med PIN-kod och accepterar att nya/uppdaterad access förs över på kort/tag.