Läs av Mifare kort/tag

Man kan behöva läsa av innehållet i ett Mifare chip som sitter i ett kort/tag för att:

  • Man behöver veta chipets serienumret. - Har man tagit rätt kort?
  • Man behöver se om en specifik sektor är ledig. - Kan appen skriva till denna sektor?
  • Man behöver se om kretsen är korrupt - Kan jag skriva till denna sektor

Vad är ett Mifare - Ett Mifare chip finns i olika utförande

  • Ultralight - Kan endast lämna ifrån sig sitt UID (Unika serienummer). Det går inte att "skriva på detta detta chip.
  • Classic - Indelad i 16 eller 40 sektorer där man läsa/skriva information.
  • Desfire - Inte sektorer. applikationer kan läggas in och begränsas av minnets storlek. Jämför med en telefon där ni kan lägga in appar som hamnar "efter varandra" tills minnet i telefon är fullt. För att skydda informationen finns ett generellt lösenord (Fil ID) som behövs för att få lägga dit applikationen. Nya chip har ett standardlösenord som är allmänt känt. Dessutom lägger den som skapar en applikation ett lösenord (Applikations ID) på respektive applikation för att skydda dess innehåll.

Hur kan jag verifiera att rätt kort används vid uppdatering?

I systemet på respektive användare har ni en flik "Enheter" som berättar på vilket eller vilka kort/tag/telefon som en nyckel är installerad. På respektive enhet står ett ID nummer. Detta ID kan läsas av från ett kort/tag med en app som heter NFC Taginfo by NXP. Gör så här:

Ladda ner appen NFC Taginfo by NXP på en Android. Den finns även för Iphone men förutsätter att man aktiverat NFC med ett kreditkort…

När appen är aktiverad så lägger man telefon mot kort/tag och trycker på fliken ”Full scan” se  i samma flik efter ”Detailed protocol information” och ID: xx:xx:xx:xx

Se bifogad bild och jämför numret med informationen i Criotive

Image