Merlify Geni

Vi programmerar låsen utifrån era förutsättningar och lägger er unika databas i en säker molntjänst. Utifrån vår white label app skapar vi sedan en app med anpassad design till er och som kopplas mot er unika databas. Er administratör kan sen skicka access till era anställda/gäster. Användarna kan därefter ladda ner och logga in sig i appen för att få sina rättigheter provisionerade till en smartwatch, smartband eller ett kort/bricka som innehåller Mifare.

Ladda ner access till ett kort


Efter att er administratör lagt in användarens rättigheter går det ut ett instruktionsmejl till användaren. Användaren laddar ner appen som hämtar dennes rättigheter. Telefonen kan sen överföra rättigheterna till ett kort som innehåller Mifare så som SITHS/EFOS, ID06 etc. Användaren kan även logga in på en annans telefon som har funktionen installerad för åtkomst till sin access. Det kan vara en kompis telefon, pooltelefon etc.

Ladda ner access till en Smartwatch


Lika som ovan men användaren laddar via telefonens Bluetooth ner sin access till en Smartwatch eller ett smartband som innehåller ett säkerhetselement.
Läs mer om vilka produkter som innehåller säkerhetselement under kompatibla produkter.

Image

Ladda ner access från en gemensam "terminal" så som en surfplatta.


Alla har inte en smartphone med en NFC-del där säkerhetselementet är olåst. Ni kan då ha en gemensam terminal så som en surfplatta med er app inlagd. Användaren loggar in lika som om de hade haft appen i sin telefon och laddar ner sina rättigheter på sitt kort som innehåller Mifare via surfplattans NFC-del.