Användare - Mottagare av nycklar

Ni som mottagare av mottagarna av nycklar får vid första registreringen ett meddelande till er mejl om att skapa ett konto. När kontot är skapat får de ett meddelande om hur de skall ladda ner appen för att ta emot nycklarna. Denna beskrivning avser mottagare av RFID nycklar (inte Bluetooth). Nedan beskriver vi installation och uppdatering av kort men det kan även vara en "tag","plupp", "blipp" eller "nuddis". Kärt barn har många namn.
1 - Efter registrering kan ni logga in med lösenordet ni har valt. Om ni har fått nycklar från flera olika organisationer (vilket är ovanligt) så får ni välja den organisationen ni vill hämta nycekln ifrån.
ImageImage
2 - Har organisationen bara en låskonfiguration (vilket det är i de allra flesta fallen) så har användaren bara en nyckel. Nyckeln förändras på individnivå utifrån användarens arbetsområde. Klicka på Nyckelikonen för komma vidare. Du kan få två nycklar om organisationenen har skickat dig en nyckel med två olika låskonfigurationer.
ImageImage
3 - Första gången kan nyckeln registreras på valfritt kort. Nyckelns giltighet finns i informationsfältet tillsammans med vilka lås som nyckeln öppnar. Appen ger er instruktioner om och hur ni skall uppdatera ert kort/tag.
ImageImage
4 - I det fall en nyckeln förändras behöver ni uppdatera tag/kort för att förändringarna skall komma er tillgodo. Ni uppdaterar ert kort på samma sätt som när ni installerade ett nytt. Efter att en nyckel har blivit installerad ser ni vilket kort/tag son nyckeln har blivit installerad på (chipets unika serienummer) Med ikonen uppe till höger får ni valen att logga ut eller byta lösenord.
ImageImage
5 - När ni uppdaterar en nyckel som är installerad sen tidigare måste ni använda samma kort. Om ni försöker uppdatera på fel kort så får ni ett felmeddelande. På samma vis får ni ett felmeddelande om ni försöker installera er nyckel på någon annans kort.
ImageImage
6 - Om ni förlorat ert kort så kan ni anmäla det förlorat och installera nyckeln på ett nytt kort. Den nya nyckeln har en generation högre än den som är rapporterad förlorad och när ni installerat den nya nyckeln skall ni gå runt till alla lås som ni hade behörighet på det gamla kortet och "döda" bort det gamla kortet. Innan ni har gjort det är det förlorade kortet fortfarande aktivt mot läsen.
ImageImage