Federerad inloggning

Vi har möjlighet att koppla Merlify med federerad inloggning till en identitetsleverantör och vår tjänst är egenutvecklad. Federerad inloggning innebär att en användare kan logga in i flera system hos organisationen med samma inloggningsuppgifter. Även populärt kallat Single-Sign-On. Det innebär att användarna kan ha samma inloggningsuppgifter till alla tjänsteleverantörer som är uppkopplade mot identitetsleverantören (organisation/kund) exempelvis en kommun. Vi är i detta sammanhang tjänsteleverantör.

Vi har för närvarande stöd för två integrationsmetoder, som också är de mest förekommande i Sverige:

  • SAML
  • OpenID Connect.

SAML är mer vanligt förekommande medans OpenID connect anses modernare och den metod allt fler går över till.