Federerad inloggning

Federerad inloggning innebär att en användare kan logga in i flera organisationers nätverk eller system med samma inloggningsuppgifter. Resultatet av en federation kan vara det som kallas Single-sign-on (Endast ett ställe att logga in på). Vi stöder SAML 2.0 samt OIDC.