Öppet API

Vi har ett API för "allt". Vi använder själva vårt API för kommunikation mellan Back-end, front-end web, front-end app så allt vi kan göra kan tredje part göra. Vi har för kunders räkning integrerat med bland annat Lifecare.