Uppdatera Noké Firmware

Ofta används en engelsk term "firmware" för mjukvaran som körs i olika typer av digitala enheter, här syftar vi naturligtvis på mjukvaran i ditt/dina lås. Firmware updatering innebär att uppdatera programvaran som körs i låsen, en version till en nyare. I detta dokument kommer vi använda den engelska termen "firmware", när vi syftar på programvaran i låsen.

Processen för att göra detta är en två stegs process.

 1. Försätta låset i uppdateringsläge med Cloudberry mobil applikationen.
 2. Uppdatera låsets firmware med Noke Update appen.

Förberedelser: Installera Cloudberry appen och Noke Update appen i din mobiletelefon. Processerna är lite olika för IOS och Android. Vi gör här i dokumentationen antagandet, att Cloudberry appen redan är installerad. Noke Update - Apple IOS Öppna länken nedan på din mobiletelefon för att komma till rätt sida i App Store: https://apps.apple.com/us/app/noke-update/id1270460855Noké update

Installera "Noké update"

Noke FW Uppdatering 1

Noke Update - Android Installationen av Noke Update är en manuellt process, man får installera APK-filen manuellt. APK filen för Noke Update hittas här: https://drive.google.com/file/d/186DOaOebfwu7WGXAMXcVzQWkYMzImdKm/view?usp=drive_link

Ladda ner APK filen på din telefon/dator för att kunna installera den. I Telefonen: I inställningarna, tillåt installation av special appar, klicka på den i filhanteraren och tillåt sedan installationen.

Firmwaren i låset

Typer av "Firmware"(programvara) Det är VIKTIGT att välja rätt Firmware typ, samt version. Det finns 2 typer av firmware, använd uteslutande LIVE om vi inte sagt annat. Dessa (Live) firmware-versioner har vid tidpunkten de släpptes varit de versioner som fungera bäst och har genomgått sluttester och godkänts. Använd Live versioner vid uppdatering!!! Beta versionen - Installera EJ dessa firmwares då de används för att testa nya funktioner samt testa buggfixar.

Steg 1 - Sätt låset i Uppdaterings läge

 1. Starta Cloudberry appen och logga in
 2. Öppna menyn med ikonen uppe till höger.
 3. Välj "Uppdatera Noké firmware"
Image
Image
Image
 1. Aktivera låset genom att trycka på lås knappen på undersidan av låset.
 2. Välj låset.
 3. Bekräftelse på att det gick bra att sätta låset i Uppdateringsläge.

När låset är i uppdateringsläge:
"Ledlampan" på undersidan av låset skall nu lysa blått.
Tänk på, att när du har satt telefonen i Uppdaterings läge, har du cirka 60 sekunder på att att koppla upp
dig till låset i nästa steg. Skulle du inte hinna, så återgår låset till normal läge. Gör bara om detta steg igen
för att sätta låset i uppdaterings läge igen.

Image
Image
Image

Steg 2 - Uppdatera firmwaren i låset

Starta Noke Update appen i telefonen! Om den frågar om tillstånd för att komma åt Bluetooth, så ge den tillåtelse.

 1. Klicka på "Select Device", för att koppla upp dig mot låset.
 2. Klicka på låset i listan. Tänk på att det kan vara svårt att veta vilket lås du skall välja om du arbetar med flera lås samtidigt.
  I listan kan även se den aktuella programvaru versionen på låset. Namnet som syns är Noke låsets egna namn, inte det som används i Cloudberry. Ibland kan även ett kortare Noke namn synas i listan, därför kan som tidigare nämnts, vara bra att bara jobba med ett lås i taget, så att man inte blandar ihop lås.
  Har man valt ett lås, visas mer information i "Device Info" sektionen av appen.
  Information och möjliga firmware uppdateringar. Denna vy visas endast om man inte satt låset i uppdaterings läge, i annat falls körs en uppdatering direkt.
 3. Uppdaterar firmwaren
  När uppdateingen körs visas en status och progress i appens "Status" sektion. Här visas resultatet, även
  status om det uppstår något fel.
Image
Noke FW update 6
Noke FW update 6

Downgrade/Nedgradering av firmware Firmware uppdatering innebär att man installerar en nya version av mjukvaran, motsatsen kallas "downgrade" dvs man går ner i versionsnummer. Downgrade är ofta en svårare process, men ofta även en omöjlig process. I Steg 2 nämndes hur viktigt det är att välja rätt firmware, både version och typ.

I DAGSLÄGET FINNS INGEN KÄND/TESTAD PROCESS FÖR ATT GÖRA EN DOWNGRADE