Merlify Geni Plus

Merlify Geni Plus är en tilläggstjänst till Merlify Geni. Med Plus har ni möjlighet att tidsbegränsa accessen dynamiskt. Ni sätter en tidslängd ex. 10 timmar eller en vecka. När användaren kopplar upp sin enhet mot appen förlängs accessen med motsvarande tid men blir därefter ogilltig. När användaren kopplar upp sig nästa gång förlängs accessen åter igen med motsvarande tid. Detta säkerställer att accessen automatiskt försvinner efter motsvarande tid på anmälda förlorade kort. När användaren lägger sitt kort/bricka mot telefonen så känner systemet gen användarens chip efter första inloggningen och uppdaterar rättigheterna automatiskt eller så får användaren verifiera sin identitet med en PIN kod som tillägg. Detta är beroende på vad ni väljer för inställniing. Det första är bekvämare för användaren men om ni ställer in automatisk ID så behöver användaren anmäla det förlorade kortet för att säkerställa att accessen tas bort ur databasen. Med inloggning varje gång så minimeras risken för missbruk.
Image

Att "köpa" tid


Grafiken visar ett kort men det kan även vara en Smartwatch eller ett Smartband.

Alternativ 1: Användaren måste logga in varje gång för att uppdatera access med den av er satta tiden.

Alternativ 2: Systemet känner igen enhetens (chipets) serienummer och uppdaterar automatiskt när enheten kopplas upp mot exempelvis en mobil med installerad och aktiverad app.