Merlify Geni Plus (Terminal/Kiosk)

Merlify Geni Plus är en tilläggstjänst till Merlify Geni. Med Plus har ni möjlighet att tidsbegränsa accessen dynamiskt och uppdatera kort/taggar på ett enkelt sätt på en godtycklig telefon (Android). Ni sätter en tidslängd ex. ett dygn eller en vecka. När användaren lägger sitt kort/tag mot telefonen med Merlify appen öppen behöver hen bara slå en PIN-kod för att uppdatera. Syftet är att förenkla uppdateringar för de som har kort livslängd på sina nycklar.
Image

Att "köpa" tid


Första gången laddar användaren på sin nyckel normalt med användarnmn och lösenord. I samband med detta uppmanas användaren att välja en 4-siffrig PIN-kod. Efterföljande gånger användaren kan användaren klicka på Kiosk i appen och lägga sitt kort/tag emot, och slå in sin PIN-kod för uppdatering av taggen.