Hämta/Läsa loggar

Det finns två inställningar att tilldela era roller. Vem som skall kunna ladda upp loggar från låset med mobil/servicecard och vem som skall kunna läsa loggarna. Loggar kallas i gränssnittet rapporter. För RFID-lås behöver ni ett ServiceKey för att ladda upp loggar. För Bluetooth-lås kommer loggarna automatiskt vid öppning/låsning i realtid.

 • Vi rekommenderar att ni tilldelar möjligheten att hämar loggar till alla som kan ta emot nycklar. Detta underlättar för den som tar beslut om att logg skall inhämtas då de kan be någon som skall till låset nästa gång.
 • Vi rekommenderar att ni sätter rättigheten att se logg/rapport till admin eller förvltare beroende på hur ni arbetar.
 • Ni behöver ha Merlify app v 1.4.2 eller senare.
 • Läs nedan hur vi hanterar tiden för loggarna nedan.

Lägg ServiceKey mot låset (så som du normalt gör för att öppna/låsa) och vänta tills det inte längre blinkar grönt. Om du får rött: Börja om!

Image

Varför behövs ServiceKey? ServiceKey innehåller krypteringsnyckel för era lås, och endast rätt kort kan läsa i respektive organisation. Lite som en två-faktor för loggar.

Klicka på de tre prickarna på nyckeln i appen.

Hämta logg steg 1

Klicka på "hämta låsloggar"

Hämta logg steg 2

Lägg ServiceKey mot mobilens NFC-punkt. Kortet tankas ur. Håll kortet stilla under processen

Hämta logg steg 3

Ni får en bekräftelse när det är klart

Hämta logg steg 4

Rapporten/loggar hittar ni i menyn till vänster.

 • Ni får tidpunkt för händelsen.
 • Ni kan selektera på typer av händelse.
 • Ni kan selektera på vem eller vilka som gett upphov till händelsen.
 • Ni kan selektera på låstyp
 • Ni kan selektera på låsnamn (unikt ID)
 • Ni ser även kortets UID. Detta kan vara bra vid oauktoriserade försök.
 • Ni kan exportera till excel eller skriva ut direkt med datumintervall.

Klicka på bilden för en större bild.

Inbjudan mobil access 1
Låset har en intern klocka som kan gå mer eller mindre rätt med åren. Vi kompenserar detta på följande sätt:

Loggen inkluderar en tidsstämpel vad låset upplever att datum och tid är. Vi jämför det med när loggen skickas in (via mobilen) och alla händelser justeras med motsvarande tid. Om låset tror att klockan är 20.00 och ni läser av låset 21.00 fast ni överför loggen 21.02 så kommer värden att bli två minuter fel (en händelse som inträffade 19.00 kommer att redovisas som 19.02), men inte 62 minuter fel. Läs av loggen och för över den med mobilen direkt så blir det bara ett par sekunder fel.

Vad händer om klockan justeras (korrekt?) mitt i en logg? Ett exempel är att klockan nollställts vid ett allt för tidsödande batteribyte till 2009-01-01. och ni korrigerar detta "en dag". Då kommer händelser innan ni justerade att redovisas felaktigt som drygt 14 år gamla. Vi rekommenderar att ni alltid tar ut en logg innan ni korrigerar klockan så kompenserar systemet för den felaktiga tidpunkten.