240119 Kort/Tag serienummer via API

Nu har vi stöd att lägga in Kort/Tag serienummer (Mifare) via API. Funktionen är till nytta om er organisation använder Kiosk-funktion.

Nytta: Om ni redan har datan (användare och kortnummer) för passagesystemen så kan ni föra över detta till Merlify och med det så kan användarna använda ”Kiosk” utan att skapa ett Merlify konto.

Hur går det till: Normalt så skapar användarna ett konto och läser in sitt kort och skapar en PIN-kod för att nyttja Kiosk. Nu kan användarna direkt nyttja Kiosk funktionen utan att skapa ett konto. När användaren läser av kortet med appen känner systemet av serienumret via NFC, kontrollerar med systemet om det finns och för över rättigheterna på kort/tag om och när användaren slagit rätt PIN kod.