240119 Kort/Tag serienummer via API

Nu har vi stöd att lägga in Kort/Tag serienummer (Mifare) via API.

Nytta: Om ni redan har datan (användare och kortnummer) för passagesystemen så kan ni föra över detta till Merlify och med det så kan användarna använda ”Kiosk” utan att skapa ett Merlify konto.

Hur går det till: Normalt så skapar användarna ett konto och läser in sitt kort och skapar en PIN-kod för att nyttja Kiosk. Nu kan användarna direkt nyttja Kiosk funktionen utan konto. Appen läser av serienumret via NFC, kontrollerar med systemet om det finns och för över rättigheterna på kort/tag om användaren slagit rätt PIN kod.