Admin - Komma igång.

Utgångspunkten i systemet är grupper där det finns lås/låsgrupper. När ni lägger till användare (med policy**) och publicerar förändringarna får användarna tillgång till låsen i gruppen med en giltighet enligt "sin" policy**. Då många har samma policy, så kopplas policyn på användaren från en mall. En användare kan kopplas till fler grupper.

Din roll är att:

  • Skapa/bjuda in användare.
  • Redigera användare
  • Koppla användare till grupper.

Vi utgår i denna beskrivning att er leverantör har satt upp en låskonfiguration och lagt in de lås som ni har fått levererade i respektive grupp. Med det sagt så finns redan grupperna med respektive lås.

Se video - Admin på 4 min
Översikt mobila nycklar

Bjud in användare (mottagare av nycklar):

I menyn klickar du Bjud in flera. Om du använder "Skapa ny användare" går det inte ut ett mejl där användaren får skapa konto. Endast lämpligt om du skall lägga upp administratörer mm som inte skall ta emot nycklar.

Image

I kommande steg får du lägga in policy** och grupper för de personer du bjuder in så planera inbjudan utifrån homogena grupper dvs personer som skall ha samma policy** och grupptillhörighet.

1 - Skriv in mejladresser separerade med komma (,). För närvarande finns ett tak på 10 st adresser åt gången.

2 - Klicka verifiera mejladresser. I högerfältet kommer adresserna upp och har du någon ogiltig adress kommer den att markeras i rött.

3 - Klicka skapa x användare.

Image
4 - Välj en policy** för användarna som du bjuder in.
Image
5 - Välj en eller flera grupper som användarna skall bjudas in till. De är låsen i dessa grupper som användarna får var sin nyckel till.
Image

Ovanstående steg avslutas med att ni klickar "Publicera ändringar" i det gula fältet.

När inbjudan gått ut (mejl med instruktioner skickas från systemet) så får användarna status väntar registrering. När användarna registrerat ett konto för att ta emot nycklar i appen skiftar de till ett Alias som genereras utifrån första 3 bokstäverna i för-, respektive efternamn och ett eventuellt löpnummer. Mottagaren kan direkt hämta ut sin nyckel efter de skapat kontot.

Klart!
Det var inte mer än så för att komma igång. Läs om när din organisation förändras på separat sida.
Image
* Användaren kan endast ha en RFID nyckel per låskonfiguration. En organisation kan ha fler låskonfigurationer men det är ovanligt att man behöver mer än en konfiguration om man bara har RFID lås. En låskonfiguration berättar för låset hur det skall agera. Exempelvis vilken sektor på Mifarekortet den skall läsa från. Om man har väldigt många låsgrupper kan man behöva läsa fler sektorer och med det behöver man fler låskonfigurationer. Ett annat exempel är att man har både RFID och Bluetooth lås i organisationen och med det behövs olika nycklar.
** Giltighetstiden har ingen relevans för Bluetooth nycklar då dessa kommer användaren tillhanda/och tas bort i realtid av administratören. Man måste ändå koppla en policy till användaren för att nyckeln skall skickas ut.