Admin - När din organisation förändras

Genom att flytta in/ut användare i grupper förändras deras behörighet efter att du har publicerat.
Förändra användarnas kopplingar till grupper : Klicka på den grupp du vill vill koppla eller ta bort användare i. Flytta användare med knappen Lägg till respektive Ta bort. Låsen i högra fältet ingår gruppen och vänstra fältet är tillgängliga användare som kan kopplas till gruppen.
Image
Grupper

Redigera användaren

1 - Grupptillhörighet
2 - Här ser ni vilka lås som användaren får tillgång till utifrån sin grupptillhörighet
3 - Se staus på kortet, händelser och sätt en policy för användaren.
4- Användarens roll: Ta emot nycklar admin eller förvaltare?
5 - Du kan sätta ett nytt lösenord för användaren

Image
Om du gjort förändringar som påverkar användarens nycklar behöver du publicera dessa för att användaren skall kunna uppdatera sin nyckel..
Image