Admin - När din organisation förändras

Genom att flytta in/ut användare i grupper förändras deras behörighet efter att du har publicerat.
Förändra användarnas kopplingar till grupper : Klicka på den grupp du vill vill koppla eller ta bort användare i. Flytta användare med knappen Lägg till respektive Ta bort. Låsen i högra fältet ingår gruppen och vänstra fältet är tillgängliga användare som kan kopplas till gruppen. En alternativ metod redovisas nedan. Klicka på "Publicera ändringar" när du är klar.
Image
Grupper

Redigera användaren

  1. Användarens personuppgifter
  2. Grupptillhörighet (avgör vilka nycklar hen får). Om personen inte längre skall ha access tar ni bort alla grupper och ber användaren uppdatera sin kort/bricka så försvinner accessen. Därefter kan ni ta bort personen helt om ni inte behöver spara hen (ett tag) med hänsyn till spårbarhet i logg.
  3. Policy (giltighet för kort/tag), samt vilka lås hen får tillgng till utifrån grupptillhörighet.
  4. Här kan du sätta ett nytt lösenord för personen. Med fördel skickar ni detta till användarens mejladress om du inte känner personen. Ni  kan också slå på 2 faktor med sms, men detta bör vara ett organisatoriskt beslut för alla användare. Det ökar inte säkerheten nämnvärt att ha det på enstaka individer, men kan vara nyttigt om alla admin/förvaltare har det.
  5. Personens roller. Delegering = kan ta emot nycklar.
  6. Efter att du gjort förändringarna kommer ett gult fält som manar till att publicera dessa ändringar = uppdaterad access för nyckeln blir tillgänglig för användaren.
Redigera användare