Förvaltare - Komma igång.

Utgångspunkten är grupper. I gruppen ligger lås/låsgrupper. Lägg till användare (med policy) och när ni publicerar nycklarna för användarna tillgång till låsen i gruppen med en giltighet enligt "sin" policy. Då de flesta har samma policy kopplas policyn på personen från en mall.

Din roll som som den beskrivs här är att:

  • Skapa policy (nycklars giltighet)
  • Skapa grupper

Vi utgår i denna beskrivning att er leverantör har satt upp en låskonfiguration och lagt in de lås som ni har fått levererade i respektive grupp. Med det sagt så finns redan grupperna med respektive lås. Man kan givetvis även vara både förvaltare och admin (se separat sida).

Se video - Förvaltare på 3 min
Översikt mobila nycklar

Policy (giltighet): Skapa en din första policy. Policyn är nyckelns giltigheten och är knuten till användaren. Man kan sätta en fast sluttid eller en tidslängd med automatisk förlängning. Med automatisk förlängning kan användaren vid en godtycklig tidpunkt förnya nyckeln och får med detta en uppdaterad nyckel som har en giltighet motsvarande policy.

Exempel: En policy ligger med giltighet 24 timmar. En användare som förnyar sin nyckel på en godtycklig tidspunkt får 24 timmar giltighet. Tidigare (Criotive) låg det gemensamma nycklar som hade 24 timmar giltighet från ett visst klockslag och med det så kunde användarna förnya sin nyckel när det bara var 3 timmar kvar på denna nyckel utan att förstå varför den inte fungerade efter 3 timmar och 1 minut.

Image
ImageImage

Grupp: Skapa dina första grupper. I menyn Grupper klickar du "+ Lägg till ny"

Skriv in ett namn och klicka "Lägg till".

Image
Image
Förändra gruppens kopplingar till lås: Klicka på den grupp du vill redigera kopplingarna till. Markera de lås du vill koppla eller ta bort från gruppen med knappen Lägg till respektive Ta bort. Låsen i högra fältet ingår gruppen och vänstra fältet är tillgängliga lås för koppling.
Image
Image
OBS! Varje förändring du gör som påverkar någons nyckel gör att ett gult fält kommer som uppmanar dig att publicera de gjorda ändringarna. Fältet följer med på alla sidor i användargränssnittet så du inte missar att publicera dina förändringar när du är klar. Utan publicering kommer förändringarna inte ut till användarna. Det innebär också att du kan göra klart alla förändringar innan du publicerar. Tänk på att det kan vara andra administratörer inne samtidigt och göra förändringar, vilket även påverkar informationen i ditt gula fält.
Klart!
Det var inte mer än så för att komma igång.
Image
* Användaren kan endast ha en RFID nyckel per låskonfiguration. En organisation kan ha fler låskonfigurationer men det är ovanligt att man behöver mer än en konfiguration om man bara har RFID lås. En låskonfiguration berättar för låset hur det skall agera. Exempelvis vilken sektor på Mifarekortet den skall läsa från. Om man har väldigt många låsgrupper kan man behöva läsa fler sektorer och med det behöver man fler låskonfigurationer. Ett annat exempel är att man har både RFID och Bluetooth lås i organisationen och med det behövs olika nycklar.