Uppdatering av appen Criotive Access 210211

Appen har fått ett nytt utseende med flikar uppdelade på ”Nycklar”, ”Kort och enheter” samt ”Inställningar. Det gör att man kan skilja på vilka nycklar man fått och på vilka enheter dessa är installerade på. Ni kan även döpa enheterna så som ”Mitt SITHS kort” etc.

Nycklarna redovisas grafiskt för respektive status och om man klickar på dem så får man ytterligare information så som vilken enhet de är installerade på. Kort och enheter presenteras grafiskt med typ och om man klickar på dem får man ytterligare information. Bland annat kan man byta namn så att namnet ger mening till användaren. Appen ger nu både mer information och en ökad förståelse för användaren skillnaden på en nyckel och dess enhet den är installerad på.

Ny funktion: Användaren kan rapportera sin enhet (kort/tag) borttappad. Det innebär att en ny nyckel/nycklar skickas ut som ersätter den tidigare. En varningstext om att det tidigare kortet blir obrukbart samt att de skall presentera kortet snarast för låset kommer upp och det måste accepteras för att gå vidare.

Appen har även förbättrats tekniskt för att eliminera misstag vid överföringen av nycklar till kort och enheter.