230406 Criotive har driftstörningar

Criotive har driftstörningar och är inte i funktion. Rapporterat 08.26 idag 230406. Felsökning pågår.