Uppdateringar av admin gränsnittet 200220.

Förlorat kort: En funktion med stora fördelar. Förenklar administrationen och tillför en mycket bra funktion. Genom att markera ”enheten” (ny flik) som användaren lagt en nyckel på och klicka ”RAPPORTERA BORTTAPPAD” så skickas en kopia på nyckeln till användren men med en generation högre. En generation högre innebär att kopian gör orginalet obrukbar förutsatt att kopian presenteras för låsen som nyckeln har access till. https://merlify.se/support-web-publisher/#F%C3%B6rlorad I skrivande finns inte knappen för nycklar som installerats på ett kort innan 190719 men vi arbetar på detta få med även dessa. En del av er har arbetat med ”reservnycklar” vid förlorade kort vilket ni längre inte behöver.

Enheter I samband med förlorat kort så kan ni nu se vilket kort som användarna har lagt sin nyckel på. Läs om nyttan med det: https://merlify.se/support-web-publisher/#Enheter

Språk: Genom att sätta ”Svenska” som organisationens språk så kommer kommunikationen till användaren i mejl att bli på svenska ”Du har en nyckel… etc.” https://merlify.se/support-web-admin/#Spr%C3%A5k

Information om publicerade nycklar: När ni publicerar nycklar returnerar systemet att det utförts. Den informationen är nu mer detaljerad om hur många och om någon misslyckats.