Support Web (admin)

Skillnaden på admin och utgivare i systemet är att utgivaren kan bara editera användare och nycklar i en organisation. En admin kan även editera användargrupper, accessgrupper, regler, "rapportera borttappat kort" ändra systeminställningar och dela ut adminrättigheter.
OBS! Gör inget i flikarna Organisation, Låssystem, Import, Låskonfigurationer, Lås eller Låsgrupper utan att tala med oss

Fliken "Kiosker" behandlas på en egen supportsida: Support web Geni+ / Kisok (admin).

  • Läs även sidan "Support Web (utgivare)" som kompletterar denna sida.
  • Det finns flikar vars innehåll vi gjort iordning innan leverans som du inte behöver editera. Dessa är Organisation, Låssystem, Import, Låskonfigurationer, Lås och Låsgrupper.

ImageImageImage

Hantera roller (admin/utgivare)


Under fliken inställningar hittar ni roller. Här lägger ni till andra administratörer i organisationen. Antingen ger ni dem fullständiga rättigheter som "admin" eller begränsat som "utgivare".

Vad skall jag välja? Färre rättigheter ger mindre utbildningsinsats bättre överblick och mindre konsekvenser vid misstag. Behövs inte fullständiga rättigheter så begränsa till utgivare.


Image

Hantera regler


Regler kopplas till nycklar och anger dess giltighet. Du kan även sätta en unik regel på varje nyckel men detta kan ses som mallar du kan koppla till flera nycklar. Klicka på "Regler" i menyn och därefter "+ Skapa ny regel".

Image

Lägg till en ny Regel med namn och eventuell förklaring.

Image
Nästa steg är att ange start för giltighet. Endera när nyckeln publiceras eller vid en specifik tidpunkt.
Image
Om du väljer en specifik tidpunkt anger du datum och tid för detta.
Image
Nästa steg är att välja hur länge nyckeln skall vara giltig. Endera efter en tidslängd från startdatum eller en specifik tidspunkt.
Image
Om du väljer en tidslängd (Efter en specifik tid) så har du också möjligheten att ge användaren en automatisk förnyelse. Det innebär att om ni inte tar bort användarens rättigheter under perioden så har användaren möjlighet att hämta ut en ny nyckel med ytterligare giltighet som motsvarar giltighetens tidsperiod. Exempelvis 1 månad åt gången.
Användningsområde: Ni vill inte att det skall finnas nycklar som är giltiga för evigt, men vill inte ha jobbet med att manuellt skicka ut nya kontinuerligt. Ni kan då sätta giltighten ex. dag och användaren laddar på en ny nyckel inför varje arbetspass.
Image
Om du väljer att nyckeln skall vara giltig till en specifik tidspunkt så anger du datum och tid här.
Användningsområde: Du har en vikarie som du vet har ett slutdatum och kan därmed säkerställa att accessen försvinner vid avslutat vikariat.
Image
B - Efter guiden kan du även redigera regeln.

Image

Skapa en logg (gäller Offline lås för exempelvis Mifaretaggar/kort)


I fliken inställningar väljer ni "Skapa låslogg. Klicka på knappen "skapa låslogg"

Detta gäller för Off-line nycklar där loggen först läst från låsen och filen exporterats från Lock Manager.

Image
Utforskaren öppnar sig. Leta fram och välj filen som ni har skapat i Lock Manager. Hämta logg Lock Manager 6.1. OBS Databasen som är kopplad till er Lock Manager skall inte innehålla personer. Om den innehåller personer kommer loggen presentera personer som kan vara i konflikt med varandra. Om ni trots allt använt en databas i LM 6.1 som innehåller personer skall ni bara utgå från mejladresserna när ni analyserar vem som varit i skåpet.
Image
Efter en tids databehandling för ni en xxxx.yml som hamnar på er dator i mappen "hämtade filer". Bilden visar hur den visas efter hämtning i webläsaren Chrome.
Image

Högerklicka på filen och välj "Öppna med" och välj en texteditor så som Word eller liknande.

Image

Filen kommer då upp enligt bild och ni kan sen spara den i önskat format på önskad plats.

Att läsa loggen: I de fall ni har haft namn sedan tidigare i Lock Manager så kan de följa med in i loggen som returneras. Dessa namn är inte relevanta då de kan vara kopplade till en nyckel som mobilapplikationen inte har kännedom om. Det enda namn ni skall bry er om i den returnerade loggen är  de som står efter "email" i texten.


Image

Ta fram en logg (detta beskriver online nycklar så som Bluetooth nycklar)

Klicka på kugghjulet i svarta boarden och lås. Välj ditt lås och tryck "Låsoperationer Logg"
Image
Loggen listas med användare och tidspunkt.

Språk

Språkval ligger i fliken "Organisation" (som vi sagt åt er att inte röra). Vi sätter språket till svenska om ni inte ber om annat. Språkvalet styr fler saker.
1 Språket i administrationsgränsnittet.
2 Kommunikation till användarna (inbjudningsmejl om första nyckeln etc.)
Användarna kan sätta språk i sitt användarkonto (app/web) vilket åsidosätter organistaionens språk. Då användarna sällan har skapat ett konto innan de får sin första nyckel får de välkomstmejlet på språket som väljs i organisationen. När användarna fått välkomstmejlet med instruktioner för att skapa konto kan de sen välja språk de önskar.

Prioritet för språk kommunicerat med användarna:
1 Användarkontots inställning
2 Organisationens inställning
3 Engelska (Om/när vi gör organisationen väljer vi svenska åt er)
Image

Förlorad nyckel (Endast admin)

OBS Detta steg gör kort/bricka/telefon obrukbar i framtiden i din organisation.
Om nyckeln ligger på en kort/bricka (Mifare RFID) så blir den kort/bricka obrukbar i din organisation för evigt. Om en nyckel ligger på en telefon (Bluetooth nyckel) så blir telefonen obrukbar i din organisation. Detta är logiskt då enheten är borttappad. Med detta så skall denna funktion "Rapportera borttappa" inte användas för enheter som kan komma tillrätta och skall användas senare.

Markera användaren som förlorat kort/bricka och klicka på den fjärde fliken "enheter". Expandera texten för enheten som är borttappad med pilen och klicka på "rapportera borttappad". En ny nyckel med samma rättigheter går ut till användaren som ersätter och gör den förra obrukbar. Om användaren har fler nycklar/kort så kommer alla dennes kort att rapporteras bortappade. Användaren måste presentera nyckeln för de lås som nyckeln har access till för att den förra skall bli obrukbar på respektive lås.

Det går inte att "rapportera borttappad" för kort som är installerade före 190619 men det kommer uppdateras med "gamla" nycklar i kommande uppdatering.