Support Web (admin)

Skillnaden på admin och publisher i systemet är att publishern kan bara editera användare och nycklar i en organisation. En admin kan även editera användargrupper, accessgrupper, policys, ändra systeminställningar och dela ut adminrättigheter.
OBS! Gör inget i flikarna Organization, Import, Lock configuration, Locks eller Lock groups utan att tala med oss

Mer info om fliken "Kiosks" kommer inom kort.

  • Läs även sidan "Support Web (publisher)" som kompletterar denna sida.
  • Det finns flikar vars innehåll vi gjort iordning innan leverans som du inte behöver editera. Dessa är Organization, Import, Lock configuration, Locks och Lock groups.
  • Webbgränssnittet är under översättning till Svenska.
Image Image

Hantera roller (admin/publisher)


Under fliken setup hittar ni roller. Här lägger ni till andra administratörer i organisationen. Antingen ger ni dem fullständiga rättigheter som "admin" eller begränsat som "publisher".

Vad skall jag välja? Färre rättigheter ger mindre utbildningsinsats bättre överblick och mindre konsekvenser vid misstag. Behövs inte fullständiga rättigheter så begränsa till publisher.

Image Image

Hantera policy


Klicka på "Policies" i menyn och därefter "+ Add New Policy". Lägg till en ny policy med namn och eventuell förklaring.
A - Om du inte väljer en giltighet så blir nyckeln du kopplar aktuell policy till med start omgående och utan stopptid.

Image
B - Du kan lägga en giltighetstid till en dag och tid när nyckeln börjar respektive slutar att fungera. Markera "aktivera sluttid".
Användningsområde: Du har en vikarie som du vet har ett slutdatum och kan därmed säkerställa att accessen försvinner vid avslutat vikariat.
Image
C - Du kan lägga in en relativ giltighet. Nyckeln är då gilltig i angiven tid från den publicerades senast.
Användningsområde: För att säkerställa att inga förlorade kort/brickor missbrukas måste användarna bekräftas i början av arbetspasset som ger exempelvis 2 dagar giltighet. Om du inte anger en tidpunkt blir giltighetens stopptid den tidpunkt då nyckeln publicerades senast. Vi rekommenderar att du alltid sätter en tid för att ha kontroll, en adminkollega kan ju publicera nyckeln igen på en tid som du inte hade för avsikt att ha som stopptid.
Image

D - Som tillägg till ovanstående (C) så anger ni en tid hur långt innan sluttiden en användare kan plocka ut en ny nyckel.

Användningsområde: Ni vill inte att det skall finnas nycklar som är giltiga för evigt, men vill inte ha jobbet med att skicka ut nya kontinuerligt. Med denna funktion får användaren hämta en ny nyckel med angiven giltighet under förutsättning att ni inte tagit bort användaren från nyckeln.