Support Web (Publisher)

Skillnaden på admin och publisher i systemet är att publishern kan bara editera användare och nycklar i en organisation. En publisher kan inte editera användargrupper, accessgrupper, policys eller ändra systeminställningar. En nyckel som skickas till en eller fler användare består av en eller fler accessgrupper och en eller flera användargrupper (eller enskild användare) samt en policy (giltighet). Användargrupperna innehåller användare som kan antas behöva samma behörighet. Accessgrupper är ett eller fler lås som behörigheten går till.

Tips: Innan du kopplar en användare direkt till en nyckel, titta om användaren passar i en användargrupp. Om gruppen exempelvis får nya rättigheter får din användaren också detsamma och du behöver inte ha koll på enstaka användares nycklar. Det kan givetvis vara så att din användare inte ska ha nya rättigheter när gruppens rättigheter förändras och då är det helt rätt att koppla användaren direkt mot en nyckel.

Se introduktionsvideo
Image

Innan du börjar så är det bra att du har förståelse för hur en nyckel är uppbyggd. En nyckel består av tre komponenter:

Användare/användargrupper: Den eller de som skall få nyckeln.
Accessgrupp/-er: De lås/accessenheter som nyckeln skall ge access till.
Policy: Nyckelns giltighet vilket kan vara en absolut eller relativ tid.

Image

Startsidan "Home"


Här ser du status på utskickade nycklar och kan i den högraste kolumnen selektera på status med pilar upp/ned.

Failed – Installationen på kortet har av någon anledning misslyckats.
Error – Molntjänsten kan vara otillgänglig eller något fel i molntjänsten.
Pending Installation - Användare har accepterat nyckeln och presenterat ett kort men har inte installerat på kortet ännu (sista gången man visar kortet för telefonen).
Pending update - En nyckel har förändrats
A: Admin gjort en aktiv förändring av nyckelns rättigheter eller policy.
B: Nyckeln har auto renewal och användaren har inte uppdaterat sitt kort.
Pending user registration - Nyckel skickad men användaren har inte skapat konto (inte confirmat email).
Pending approval - Användare har ett konto, men inte accepterat nyckeln.
Pending device selection – Användare har accepterat nyckeln men har inte presenterat ett kort för telefonen ännu.
Pending data – Väntar på att en nyckel skapas (varar bara 1-2 sekunder, så sällsynt att se).
Installed – Användare har installerat nyckeln på kortet.
Expired - Admin har tagit bort (digitalt) nyckel från användare. Eller nyckel gått ut i tid utan auto renewal.
Deleted - Användaren har raderat (fysiskt) nyckeln från kort/bricka.

Image

Skapa/redigera en användare i organisationen.


Klicka på fliken "users" och sen knappen "+ Add New User".

Se instruktionsvideo
Image

Lägg till användaren med namn och e-post. Tryck "Add".

Image
Tre flikar dyker upp på högersidan, den första är användarinfo som du just skrev in.
Image
På den andra fliken kan du lägga till eller ta bort användare från användargrupper.
Image
På den tredje fliken ser du vilka nycklar som är Skickade till användaren och status på dessa.
Image

Skapa/redigera en nyckel


1 - Under rubriken "Keys" klickar ni på "+ Add New Key".

Se instruktionsvideo
Image Image
2 - Ett nytt fönster öppnas. Där skriver du namn (och eventuell beskrivning) och policy (=giltighet). Endera kan du göra en unik giltighet för denna nyckel (bild 1) eller koppla giltigheten till en färdig mall. Avmarkera då "Custom policy" och välj från listan (bild 2).
Image
3 - Fem nya flikar och knappen "Publish" öppnas på höger sida. Första fliken visar de du precis skrivit in.
Image
4 - På andra fliken fliken kan ni lägga till och ta bort enskilda användare.
Image
5 - På tredje fliken kan ni lägga till och ta bort användargrupper (som inkluderar enskild användare)
Image
6 - På fjärde fliken kan lägga till eller ta bort accessgrupper. Dvs vart nyckeln skall ge access till.
Image
7 - På femte fliken ser ni vilka användare som fått nyckeln och status på dessa.
Image
8 - Vid alla förändring avv en nyckel så måste ni trycka "Publish" för att den skall skickas ut till användarna (oavsett om det är en ny nyckel eller ni gjort en förändring).
Image

Skapa/redigera en användargrupp


Fliken User groups: Klicka på "+ Add New User groupe".
Se instruktionsvideo
Image
Ange namn och eventuell beskrivning. Klicka "Add"
Image
Till höger öppnar sig ett fönster med tre flikar. På den första fliken står den informationen ni just skrev in vilket också kan redigeras.
Image
På den andra fliken kan ni lägga till eller ta bort användare i användargruppen.
Image
På den tredje fliken kan ni lägga till eller ta bort en annan användargrupp i denna användargrupp. Det blir då som en undergrupp och används oftast bara i stora organisationer.