Support Web (Publisher)

Skillnaden på admin och publisher i systemet är att publishern kan bara editera användare och nycklar i en organisation. En publisher kan inte editera användargrupper, accessgrupper, policys eller ändra systeminställningar. En nyckel som skickas till en eller fler användare består av en eller fler accessgrupper och en eller flera användargrupper (eller enskild användare) samt en policy (giltighet). Användargrupperna innehåller användare som kan antas behöva samma behörighet. Accessgrupper är ett eller fler lås som behörigheten går till.

Tips: Innan du kopplar en användare direkt till en nyckel, titta om användaren passar i en användargrupp. Om gruppen exempelvis får nya rättigheter får din användaren också detsamma och du behöver inte ha koll på enstaka användares nycklar. Det kan givetvis vara så att din användare inte ska ha nya rättigheter när gruppens rättigheter förändras och då är det helt rätt att koppla användaren direkt mot en nyckel.

Se introduktionsvideo
Image

Innan du börjar så är det bra att du har förståelse för hur en nyckel är uppbyggd. En nyckel består av tre komponenter:

Användare/användargrupper: Den eller de som skall få nyckeln.
Accessgrupp/-er: De lås/accessenheter som nyckeln skall ge access till.
Policy: Nyckelns giltighet vilket kan vara en absolut eller relativ tid.

Image

Startsidan "Home"


Här ser du status på utskickade nycklar och kan i den högraste kolumnen selektera på status med pilar upp/ned.

Failed – Installationen på kortet har av någon anledning misslyckats.
Error – Molntjänsten kan vara otillgänglig eller något fel i molntjänsten.
Pending Installation - Användare har accepterat nyckeln och presenterat ett kort men har inte installerat på kortet ännu (sista gången man visar kortet för telefonen).
Pending update - En nyckel har förändrats
A: Admin gjort en aktiv förändring av nyckelns rättigheter eller policy.
B: Nyckeln har auto renewal och användaren har inte uppdaterat sitt kort.
Pending user registration - Nyckel skickad men användaren har inte skapat konto (inte confirmat email).
Pending approval - Användare har ett konto, men inte accepterat nyckeln.
Pending device selection – Användare har accepterat nyckeln men har inte presenterat ett kort för telefonen ännu.
Pending data – Väntar på att en nyckel skapas (varar bara 1-2 sekunder, så sällsynt att se).
Installed – Användare har installerat nyckeln på kortet.
Expired - Admin har tagit bort (digitalt) nyckel från användare. Eller nyckel gått ut i tid utan auto renewal.
Deleted - Användaren har raderat (fysiskt) nyckeln från kort/bricka.

Image

Lägg till en användare i organisationen.


Klicka på fliken "access" och sen knappen "create".

Se instruktionsvideo
Image

Lägg till användaren med namn och e-post. Tryck "Add".

Image

Koppla en användare till en användargrupp


Fliken "user groups": Leta upp användaren och lägg till i en användargrupp. Avsluta med "Add"

Se instruktionsvideo
Image

Publicera en nyckel


Fliken "Access": Tryck "publish" på den nyckel som motsvarar den uppdaterade nyckel som skall skickas till användaren. Se stegen ovan.
De användare som ligger med sen tidigare får ingen ny nyckel. Om en annan förändring skett så som ändrad utgångstid etc. så får alla användare som har denna nyckel en uppdatering i appen (om/när de är inloggade) och uppmanas då att uppdatera sitt kort.
Image

Skapa en nyckel


1 - Under rubriken "Access" och nyckel klickar ni på "create".

Se instruktionsvideo
Image

2 - Ni ger nyckeln ett namn och en eventuell beskrivning. Ni lägger till standard "configuration" (som vi satt upp i förväg) samt en policy (avmarkera custom policy) och klicka "done".
Ni kan även skapa en egen policy för denna nyckel om mallarna inte passar (avmarkera inte custom policy då). Er admin skapar mallarna. Om ni vill göra en egen policy för denna nyckel så läs på sidan Support Web (admin).

Image

3 - Lägg till på nyckeln:

  • Användare (eller användargrupper)
  • Användargrupper (eller användare)
  • Lock groups

  • Locks använder vi inte för närvarande.

    Du kan även i detta steg trycka på publish för att skicka nyckeln till användaren/användarna.