Uppdateringar av admin gränsnittet 200203.

Skapa låslogg i gränssnittet:
En logg som man tagit ut ur låsen med Lock Manager 6 kan nu laddas upp i gränsnittet för att få en koppling mot användarna. Loggen som returneras sparas endast i administratörens dator och sparas inte i systemet med hänsyn tagen till GDPR. Endast admin kan göra det (inte utgivare) och funktionen finns under kugghjulet.

Funktion ”förlorat kort”: Gränssnittet förbereds för funktionen ”förlorat kort” som kommer inom kort.

Säkerhetsnycklar: Det är nu möjligt att manuellt lägga in A/B säkerhetsnycklar för MiFare Classic och Master säkerhetsnycklar för MiFare DESFire
Säkerhetsnycklar på kort/taggar skall inte förväxlas med användarnycklar. Säkerhetsnycklar är en kod som organisationens administratören kan välja för att förhindra att användarnas kort/taggar skrivs över av en annan applikation från en annan leverantör. Exempel: Du har lagt användarnycklar på sektor 6 på ett Mifare Classic kort. En annan leverantör med andra applikationer har också valt att lägga sin information på sektor 6. Den första informationen kommer då att förhindra den andra informationen att skriva över om inte rätt säkerhetsnyckel anges.

Byta lösenord: Systemet ger nu bättre återkoppling när man byter lösenord.

Visuella förändringar: Färgschemat har anpassats för n bättre upplevelse.
Opaciteten för listorna med ikoner haar även förbättrats.