Uppdatering av appen Criotive Access 201109

Support för Bluetooth-nycklar samt Noké hänglås. Bluetooth-nycklar sparas krypterat på din telefon vilket gör att man enbart kan öppna med den telefon på vilken man har gjort sin ursprungliga installation.
En Bluetooth nyckel kan i nuvarande version enbart installeras på aktuell telefon. >Det går att flytta den till en annan enhet om den först raderas.
En installation av mottagen nyckel initieras på samma sätt som en NFC nyckel.
Efter installation kan man välja ”lås upp” på nyckeln och telefonen börjar då scanna efter Noké-lås. Man ska då klicka på upplåsningsknappen på det Noké-lås man vill öppna.
En uppdatering av ett lås sker automatiskt när applikationen är startad, likaså kommer en nyckel som tagits bort från användaren omedelbart sättas till expired.
Om en nyckel har flera lås kopplade till sig får användaren välja vilket lås man man vill öppna, efter att man klickat på upplåsningsknappen på Noké Låset.
Om en användare av något skäl skulle radera den data som hör till applikationen (t.ex. genom ”Clear Data”) raderas också nyckeln från telefonen. Detta gäller också om man raderar applikationen på telefonen.

Ny kontohantering
För att anpassa till Google standard har kontohanteringen i telefonen flyttats till Googles interna struktur. Kontot kan hittas i ”Settings”-> ”Accounts”.
Detta ger även större möjligheter för användare att uppdatera namn och telefonnummer i appen.
Även att byta password har genom detta fått en mindre förändring.
Man kan fortfarande komma åt profil info från appen genom att klicka på ikonen i övre vänstra hörnet.

Stöd för ”rekommenderad klientversion” av Criotive access eller Criotive Kiosk
För att utöka säkerheten i systemet har vi implementerat en ”lägsta rekommenderad klient”. Detta är för att kunna stoppa versioner som av någon anledning kan anses vara mindre säkra. Som exempel kan det vara krypteringar eller APIer som uppdaterats där en äldre version därmed skulle kunna anses ha brister. Detta sker genom att användarna kommer att få en rekommendation att uppdatera till en nyare version. Skulle något mer extremt hända kan även en gammal applikation stängas av för att förhindra säkerhetsproblem.

UI förändringar Inloggningsidan
När man har skapat ett konto kommer dessa att finnas tillgängliga på loginsidan i form av en dropdown. Där kan man välja sitt konto och sedan logga in med hjälp av sitt password