Störning 191214

Efter en störning i systemen utom vår kontroll 191214 kan du behöva logga ut/in i Criotive Access om du legat inloggad. Ingen åtgärd för Criotive Kiosk behövs.