App uppdaterad

Appen Criotive access har uppdaterats 181004 med funktionen ”ta bort”. Det innebär att användaren kan ta bort rättigheterna/nyckeln på en Mifare enhet och eventuellt flytta till på en annan Mifare enhet. Som tidgigare gäller att en nyckel kan bara ligga på en Mifare enhet.