Uppdateringar av admin gränsnittet 191119.

Nu finns administratörsgränssnittet på svenska.

FAQ integrerat på administrationssidorna. En länk till FAQ finns längst ner i administrationsverktyget.

Bugfix: Buggen gjorde att man kunde lägga till samma mejladress fler gånger genom att lägga till ett mellanslag före eller efter mejladressen.

Uppdaterad kommunikation mellan backend och app för en snabbare användarupplevelse.

Avsändaren för notifieringsmejl ändrad till noreplay…

Ikonen för ”publicerade nycklar” ändrad för att särskilja från vanliga nyckelikonen.

Uppgradering av en användare till Admin/Publisher renderar nya villkor att godkänna för datahantering i enlighet med GDPR.

Ny länk ”redigera kontot” under användarens profil.

Tagit bort möjligheten att skapa en policy med passerat datum.

Tagit bort möjligheten att publicera en nyckel med passerat slutdatum.

Rendering av logo i Microsoft edge som gjorde logon oproportioneligt stor fixad.