Uppdatering av admin gränssnittet 200420

Denna uppdatering innehåller inga nya funktioner men förbättrad funktionalitet i bakgrunden och korrigerade/förbättrade funktioner i gränssnittet.

Det som syns:

  • Nya tydligare ikoner under fliken inställningar.
  • När man valde datum med piltangenter vid hanteringen av regler så kunde man under vissa förutsättningar få felmeddelanden. Detta är åtgärdat.
  • Vald grafik för nycklarna (bild/logo etc.) går nu att granska i användargränsnittet.
  • Utgivare skall inte kunna skicka ut ersättningsnycklar med knappen ”Rapportera borttappad”. Den knappen syntes för dem men saknade funktion. Nu syns knappen (med funktion) endast för administratörer.
  • Enheter som registrerats via Criotive Kiosk har registrerats i användares enhetslista som unknown, detta skall inte längre ske.
  • Det fanns problem med inmatning av datum i webläsarna IE11 och Safari som nu är åtgärdat.

Det som åtgärdats men inte syns:

  • Problem som uppstod vid många uppdateringar av många nycklar till många personer gav över tid ett problem, detta är åtgärdat.
  • Förberedelser för nästa generation Criotive Kiosk (app), som får funktionen ”radera kort” vilket saknats.  

Därutöver förbättrad stabilitet och mindre grafiska förändringar.