Uppdaterat webgränssnitt

Webgränssnittet uppdaterades 190703. Du kan behöva rensa ”cashen” om du upplever att allt inte beter sig som det ska. Tryck Ctrl+F5. Om detta inte hjälper så kan du behöva göra en ”hård inläsning” Så här gör du: Rensa Cashe/minne

En av nyheterna är att ”publisher” kan ta bort användare från användargrupper.