Support APP (användare)

Ladda ner appen "Criotive Access" från Google Play Butik och följ instruktionerna nedan. Förhoppningsvis är instruktionerna i vår APP tydliga men vi förklarar nedan steg för steg hur man för över den digitala nyckeln till sitt kort.

Om du inte känner igen nedanstående utseende så har ni en gammal app. Vänligen uppdatera.

1.1 Öppna appen "Criotive Access"

Vi utgår från att appen är installerad i detta exempel.
Image

1.2 Skapa ett Criotive konto!

När du öppnat appen så skall du skapa ett Criotive konto. Klicka på "Skapa"
Lägg till dina uppgifter och skapa ett lösenord. Lösenordet har inget med något annat lösenord att göra (så som din mejl). Du kan välja fritt men minst 8 tecken varav en versal och en gemen samt en siffra.
Image
Image

1.4 Skriv in din verifieringskod

En verifieringskod skickas till din mejl adress för att systemet skall bekräfta att du är du. Knappa in koden du fick i mejlet. OBS! Ibland hamnar mejlet i skräpposten. Koden har en gilltighetstid på 24 timmar (om du klickat "glömt lösenord" så är koden gilltig en timme) så om du väntar för länge kan du få göra om detta steg.
Image
Image

1.5 För över din nyckel steg 1

När kontot är klart öppnas appen och vi utgår från att i detta exemplet ligger en nyckel och väntar på dig som administratören skickat ut. Klicka på nyckeln du vill installera. På bilden har användaren flera nycklar.
Image

1.6 Klicka på "Installera"

Lägg ditt kort/bricka som innehåller Mifare Classic på telefonens NFC punkt.
Image
Image

1.8 Kortet/brickan installerat!

Avslutningsvis visas vilket kort/bricka som nyckeln installeras på och denna vy återkommmer du till om du klickar på dina nycklar i appen för att exempelvis radera nycklen (och flytta till ett annat kort/bricka) eller om du vill rapportera bricka/kort förlorat. I det sistnämnda fallet så klickar du på symbolen för "Installerat på xx"
Image
Image

2.0 När du redan har ett konto och skall uppdatera ditt korts rättigheter.

Öppna appen Critive Access och logga in med dina uppgifter när du skapade kontot. Om du har glömt lösenordet så trycker du "glömt lösenord" och skriver in den verifieringskod som kommer till din mejl samt anger ett nytt önskat lösenord.
Image

2.1 Acceptera uppdatering.

När du är inloggad finns väntande uppdateringar för dig att acceptera. Klicka då på nyckeln i listan och därefter "Uppdatera".
Image
Image

2.2 Uppdatera kortet/brickan.

Lägg kort/bricka mot telefonens NFC-punkt.
Därefter är ditt kort/bricka uppdaterat med nya rättigheter.
Image
Image

3.0 Fler nycklar

Nycklarna är i det flesta fall utformade med rättigheter för allt användaren skall ha access till så att det bara behövs "en nyckel" Om du trots allt har två eller fler aktiva nycklar så kan du scrolla i fliken "nycklar" och se dessa. Du kan inte ladda på en nyckel igen om du tagit bort den med mindre än att att admin skickar ut nyckeln igen.
Image

4.0 Ta bort nyckel från enhet

Om du inte önskar ha kvar en nyckel på en enhet. (Du kanske har fått ett nytt e-leg) så kan du klicka på det vita fältet undertill på nyckel och trycka på de tre prickarna och "Radera". Håll brickan/kortet mot telefon för att ta bort nyckeln. Därefter behöver admin/utgivare skicka nyckeln igen och du kan då lägga tillbaka nyckeln på en annan enhet.
Image

4.1 Nyckel borttagen av admin. (Avsnittet gäller inte i app v4.1.0)

Om admin taget bort en nyckel från dig (inte giltig längre) kommer du i appen att få frågan om du vill ta bort den på kortet. Du bör göra detta snarast då din admin inte anser att du skall ha denna nyckel längre, så slipper du påminnelser och merarbete för admin.
Image

5.0 Förlorat kort/bricka

Ni kan själv rapportera ett kort/bricka förlorat i appen Criotive access. På fliken Kort och enheter klickar ni på aktuell enhet och "Anmäl förlorad". Då kommer en kopia av orginalnycklarna skickas ut med en "generation högre". Korten som ni skall anmäla förlorat ligger i fliken "Kort och enheter" Det innebär att när ni lagt över nyckeln/nycklarna på ett nytt kort och presenteras för låset/låsen så kommer det gamla kortet/brickan att vara ogilltig. De nya nycklarna hamnar i fliken "Nycklar".
Tänk på att om ni har fler nycklar installerade på samma eller flera kort så kommer alla kort/taggar som du har bli rapporterade borttappade.
Image