Tjänsten Merlify

Merlify är en molntjänst där vi OTA programmerar access via mobila enheter så som mobiltelefoner, surfplattor etc. Servrarna ligger inom EU och tjänsten uppfyller GDPR avseende personuppgifter. Kostnaden för tjänsten är uppdelat på två delar: En fast startkostnad som vi tror ni kommer uppleva förvånadsvärt liten för det vi skapar. Därefter en abbonnemangsavgift med ett eventuellt tillägg för Geni plus. Tjänsten faktureras kvartalsvis i förskott.

Detta ingår i fasta delen:


  • Programmering av låsen
  • Uppladdning av databas
  • App med anpassad design

Detta ingår i abonnemangskostnaden


  • Drift av tjänsten