Image

Kompatibla produkter

De produkter som används i Tjänsten är standardprodukter som är lättillgängliga och "öppna" i sitt protokoll.
Image

Telefoner & Surfplattor


  • För överföring till Mifarekort krävs en telefon/surfplatta med NFC och där säkerhetselementet är olåst.
  • För överföring till ett smartband krävs en telefon/surfplatta med Bluetooth.
Kompatibla telefoner
Image

Smartwatch & Smartband


  • Smartwatch/band skall ha Bluetooth och olåst säkerhetselement. Bluetooth har så gott som alla enheter. Ett olåst säkerhetselement är inte lika självklart men är på väg i många olika enheter.
Kompatibla watch/band
Image

Mifarekort och brickor


  • Här kan man använda organisationens befintliga kort som innehåller Mifare så som SITHS, EFOS och ID06 kort med flera.
  • Alternativt införskaffar man blanka Mifare kort eller brickor. Det skall vara olåsta eller upplåsta av kortutfärdaren.

Kompatibla Mifare
Image

Lås och accessenheter


  • Dörrlås
  • Skåplås
  • Generella accessenheter

Kompatibla Lås