FAQ App (användare)

Frågorna är inte så frekventa som rubriken vill göra gällande men vi försöker täcka alla frågor som kommit någon gång. Appen beskriver i olika steg eventuella fel som kan skett men här är några extra FAQ.