240119 Kort/Tag serienummer via API

Nu har vi stöd att lägga in Kort/Tag serienummer (Mifare) via API. Nytta: Om ni redan har datan (användare och kortnummer) för passagesystemen så kan ni föra över detta till Merlify och med det så kan användarna använda ”Kiosk” utan att skapa ett Merlify konto. Hur går det till: Normalt så skapar användarna ett konto och läser in sitt kort …