240415 – Federerad inloggning

Vi har möjlighet att koppla Merlify med federerad inloggning till en identitetsleverantör och vår tjänst är egenutvecklad. Federerad inloggning innebär att en användare kan logga in i flera system hos organisationen med samma inloggningsuppgifter. Även populärt kallat Single-Sign-On. Det innebär att användarna kan ha samma inloggningsuppgifter till alla tjänsteleverantörer som är uppkopplade mot identitetsleverantören (organisation/kund) exempelvis en kommun. Vi är …

240119 Kort/Tag serienummer via API

Nu har vi stöd att lägga in Kort/Tag serienummer (Mifare) via API. Funktionen är till nytta om er organisation använder Kiosk-funktion. Nytta: Om ni redan har datan (användare och kortnummer) för passagesystemen så kan ni föra över detta till Merlify och med det så kan användarna använda ”Kiosk” utan att skapa ett Merlify konto. Hur går det till: Normalt så …