Merlify Geni+ släppt med ny app ”Criotive Kiosk”

Merlify Geni+ med appen ”Criotive Kiosk” är en tilläggsfunktion i Merlify. I den normala appen så loggar användarna in med användarnamn och lösenord på vilken telefon som helst som har appen installerad. I Criotive Kiosk som dedikeras till en eller fler telefoner så lägger användarna sitt media emot NFC punkten och backend känner igen identiteten på användaren och efter verifiering med PIN kod så får användaren sina rättigheter laddade på mediat. Enkelt uttryck kan man se det som en uppdateringsstation för organisationer som vill ha korta giltighetstider för access till sina användare.