Uppdatering av appen Criotive Access 201109

Support för Bluetooth-nycklar samt Noké hänglås. Bluetooth-nycklar sparas krypterat på din telefon vilket gör att man enbart kan öppna med den telefon på vilken man har gjort sin ursprungliga installation.En Bluetooth nyckel kan i nuvarande version enbart installeras på aktuell telefon. >Det går att flytta den till en annan enhet om den först raderas.En installation av mottagen nyckel initieras på …

Uppdatering av admin gränssnittet 201105

Denna uppdatering innehåller stöd för ytterligare låstyper, förbättrad funktionalitet i bakgrunden och mindre korrigerade/förbättrade funktioner i gränssnittet. Det som syns: Möjlighet att integrera Noké BLE hänglås med on-line nycklar. I samband med det får man tillgång till logg direkt i systemet. Förbättrad funktionalitet vid meddelande om publicerade nycklar. Tidigare kunde man pga time-out få missvisande återkoppling. Detta skall fungera betydligt …