Support App Kiosk (Användare)

Merlify Kiosk (eller Geni+) är en variant av sättet man uppdaterar sina nycklar på kortet/brickan för en snabbare hantering. Användes företrädesvis i organisationer som vill att användarna uppdaterar sina rättigheter ofta. Detta sätt kan kombineras för er användare med standard appen "Criotive Access" om/när ni inte har tillgång till telefonen/surfplattan som är avsedd som uppdateringstation (Kiosk).

1.0 Skapa ett Criotive Konto i appen "Criotive Kiosk"

Om du har skapat ett Criotive Konto tidigare (i Criotive Access appen eller i ett webgränssnitt) så gå till avsnitt 2: "Registrera ditt kort för Kiosk första gången".
Annars tryck "Register"

1.1 Klicka "Skapa konto"

1.2 Fyll i dina uppgifter

Fyll i dina uppgifter och välj ett lösenord. Minst 8 tecken som skall innehålla minst en versal och en gemen bokstav och en siffra.
Image
Image

1.3 Fyll i verifikationskoden

Du får en verfikationskod till din mejl som du skriver in. Du är nu klar med registreringen. Om du har en bricka/kort som du önskar registrera för denna organisation kan du fortsätta enligt nedan punkt 2.2
Image
Image

2.0 Registrera ditt kort för "Kiosk" första gången

Första gången ni skall använda Kiosk registrerar ni ert kort/bricka och skapar en PIN-kod. Klicka "REGISTER". Telefonen/surfplattan som används skall vara förberedd av er administratör. Klicka därefter "Logga in"
Image
Image

2.1 Logga in på kontot som tidigare.

Har ni ett konto sedan tidigare i appen "Criotive Access" så är det samma konto som avses. Fyll i era uppgifter och klicka "Logga in" och därefter "Lägg till kort"
Image
Image

2.3 Välj en PINkod

Här anger ni en PINkod som ni senare verifierar er med när ni skall ladda på era uppdaterade/förlängda rättigheter. När ni är inloggade ser ni era nycklar som kan laddas på kort/tag.
Image
Image

2.4 Nyckel som kan laddas på kort/bricka

Ni behöver först förbereda kortet (endast första gången). Klicka "Förbered kort" och följ instruktionen med att presentera kortet/brickan.
Image
Image
Image

2.5 Installera nyckeln

Du behöver nu göra om samma procedur för att installera nyckeln på kort/tag. Klicka "Installera" och följ anvisningarna.

2.6 Klart!

Glöm inte att logga ut med "CLOSE"*.
Nästa gång ni skall uppdater ert kort/bricka behöver ni bara hålla densamma emot telefonen (dess NFC- punkt) och ange PINkoden ni valde. Därefter väljer ni nyckeln som skall installeras och presenterar ert kort/bricka för telefon/surfplatta så är det klart.

* Du blir automatiskt utloggad efter 45 sekunder om du inte stänger med "CLOSE". Efter att du registrerat dig första gången så är ditt kort kopplat till ditt konto så ingen kan ladda på sina kort med dina rättigheter om du trots allt går ifrån och är inloggad.

Image
Image
Image