Support App Kiosk (Användare)

Merlify Kiosk (eller Geni+) är en variant av sättet man uppdaterar sina nycklar på kortet/brickan för en snabbare hantering. Användes företrädesvis i organisationer som vill att användarna uppdaterar sina rättigheter ofta. Detta sätt kan kombineras för er användare med standard appen "Criotive Access" om/när ni inte har tillgång till telefonen/surfplattan som är avsedd som uppdateringstation (Kiosk).

Registrera ditt kort för "Kiosk" första gången

Första gången ni skall använda Kiosk registrerar ni ert kort/bricka och skapar en PIN-kod. Klicka "REGISTER". Telefonen/surfplattan som används skall vara förberedd av er administratör.
Image

Logga in på kontot som tidigare.

Endera har ni ett konto sedan tidigare i appen "Criotive Access" och det är samma konto som avses eller så kan ni skapa ett nytt om ni är en ny användare.
Image

Lägg till ert kort/bricka

Klicka på "ADD CARD"
Image

Välj en PINkod

Här anger ni en PINkod som ni senare verifierar er med när ni skall ladda på era uppdaterade/förlängda rättigheter.
Image

Nyckel som kan laddas på kort/bricka

Ni ser nu era tillgängliga nycklar som ni kan ladda på ert kort/bricka. Klicka "INSTALL" och följ instruktionen med att presentera kortet/brickan en gång till.
Image Image

Klart!

Glöm inte att logga ut med "CLOSE"*.
Nästa gång ni skall uppdater ert kort/bricka behöver ni bara hålla densamma emot telefonen (dess NFC- punkt) och ange PINkod. Därefter väljer ni nyckeln som skall installeras och presenterar ert kort/bricka för telefon/surfplatta så är det klart.

* Du blir automatiskt utloggad efter 45 sekunder om du inte stänger med "CLOSE". Efter att du registrerat dig första gången så är ditt kort kopplat till ditt konto så ingen kan ladda på sina kort med dina rättigheter om du trots allt går ifrån och är inloggad.
Image