Support web Geni+/Kiosk (Admin)

Tjänsten Geni+ är en tilläggstjänst i Merlify. Med Geni+ kan ni använda mobiler/surfplattor som uppdateringsstationer (nedan kallad kiosk) för era kort/brickor. Appen Criotive Kiosk behöver laddas ner i avsedd mobil/surfplatta.

OBS! Gör inget i flikarna Organisation, Låssystem, Import, Låskonfiguration, Lås eller Låsgrupper utan att tala med oss

Ni behöver göra två steg för att aktivera Geni+ och skapa en kiosk

  • Kontakta oss då det är en tilläggstjänst.
  • Mobilen får inte vara styrd av andra applikationer. Använd en "ren" mobil med Andriod som används endast för detta ändamål.
  • Ladda ner appen i den eller de mobiler/surfplattor som skall användas.
  • Aktivera er organisation på access.criotive.com och scanna QR koden med de mobiler som skall användas som terminaler.
Image

Förbered mobilen/Surfplattan


Ladda ner appen Criotive Kiosk i de mobiler som skall användas som uppdateringsstationer (kiosker).

Appen Criotive Access kan användas parallellt på andra mobiler för de som inte har möjlighet att använda kioskerna. Det blir bara ett annat sätt att uppdatera sina nycklar på.

Image

Registrera Geni+/Kiosk i webgränssnittet.


Ni skall nu skapa en kiosk i webgränssnittet och behöver ha den eller de mobiler ni vill använda för ändamålet till hands.
Image
Klicka på "+ Skapa ny Kiosk". Ett nytt fönster öppnas och ni skall ge kiosken ett namn och eventuell beskrivning/plats av densamma.
Image
Ni behöver ange ert lösenord (samma som ni loggar in med på denna sida) för att verifiera kiosken.
Image
Öppna appen i den mobil som skall vara kiosken. Scanna QR koden med mobilen och ni har nu skapat en kiosk/uppdateringsstation.
Ni kan göra om stegen ovan för att lägga till fler mobiler som kiosker