Uppdateringar av admin gränsnittet 200220.

Förlorat kort: En funktion med stora fördelar. Förenklar administrationen och tillför en mycket bra funktion. Genom att markera ”enheten” (ny flik) som användaren lagt en nyckel på och klicka ”RAPPORTERA BORTTAPPAD” så skickas en kopia på nyckeln till användren men med en generation högre. En generation högre innebär att kopian gör orginalet obrukbar förutsatt att kopian presenteras för låsen som …

Uppdateringar av admin gränsnittet 200203.

Skapa låslogg i gränssnittet:En logg som man tagit ut ur låsen med Lock Manager 6 kan nu laddas upp i gränsnittet för att få en koppling mot användarna. Loggen som returneras sparas endast i administratörens dator och sparas inte i systemet med hänsyn tagen till GDPR. Endast admin kan göra det (inte utgivare) och funktionen finns under kugghjulet. Funktion ”förlorat …

Störning 191214

Efter en störning i systemen utom vår kontroll 191214 kan du behöva logga ut/in i Criotive Access om du legat inloggad. Ingen åtgärd för Criotive Kiosk behövs.

Uppdateringar av admin gränsnittet 191119.

Nu finns administratörsgränssnittet på svenska. FAQ integrerat på administrationssidorna. En länk till FAQ finns längst ner i administrationsverktyget. Bugfix: Buggen gjorde att man kunde lägga till samma mejladress fler gånger genom att lägga till ett mellanslag före eller efter mejladressen. Uppdaterad kommunikation mellan backend och app för en snabbare användarupplevelse. Avsändaren för notifieringsmejl ändrad till noreplay… Ikonen för ”publicerade nycklar” …

Merlify Geni+ släppt med ny app ”Criotive Kiosk”

Merlify Geni+ med appen ”Criotive Kiosk” är en tilläggsfunktion i Merlify. I den normala appen så loggar användarna in med användarnamn och lösenord på vilken telefon som helst som har appen installerad. I Criotive Kiosk som dedikeras till en eller fler telefoner så lägger användarna sitt media emot NFC punkten och backend känner igen identiteten på användaren och efter verifiering …

Uppdaterat webgränssnitt

Webgränssnittet uppdaterades 190703. Du kan behöva rensa ”cashen” om du upplever att allt inte beter sig som det ska. Tryck Ctrl+F5. Om detta inte hjälper så kan du behöva göra en ”hård inläsning” Så här gör du: Rensa Cashe/minne En av nyheterna är att ”publisher” kan ta bort användare från användargrupper.

App uppdaterad

Appen Criotive access har uppdaterats 181004 med funktionen ”ta bort”. Det innebär att användaren kan ta bort rättigheterna/nyckeln på en Mifare enhet och eventuellt flytta till på en annan Mifare enhet. Som tidgigare gäller att en nyckel kan bara ligga på en Mifare enhet.