Ny app Criotive Kiosk v3.2.6 finns tillgänglig.

Felet med Criotive Kiosk löst. Ny app finns på Google play (v3.2.6). Om ni behöver APK så kontakta oss. Om du får ”Okänt problem. Vänligen prova igen senare” med Criotive Kiosk så kan du ha fel tag eller ingen uppkoppling med mobil/WiFi. Criotive Access är inte uppdaterad och små störningar kan förekomma. Om du får ”Okänt problem. Vänligen prova igen …

Störning i Criotive Kiosk appen 210506 08.30.

Felsökning pågår. Criotive Access appen fungerar som alternativ under tiden. Problemet med Critive Kiosk är intermittent så man kan försöka fler gånger så kan man komma in.

Uppdatering av appen Criotive Access 210211

Appen har fått ett nytt utseende med flikar uppdelade på ”Nycklar”, ”Kort och enheter” samt ”Inställningar. Det gör att man kan skilja på vilka nycklar man fått och på vilka enheter dessa är installerade på. Ni kan även döpa enheterna så som ”Mitt SITHS kort” etc. Nycklarna redovisas grafiskt för respektive status och om man klickar på dem så får …

Uppdatering av appen Criotive Access 201109

Support för Bluetooth-nycklar samt Noké hänglås. Bluetooth-nycklar sparas krypterat på din telefon vilket gör att man enbart kan öppna med den telefon på vilken man har gjort sin ursprungliga installation.En Bluetooth nyckel kan i nuvarande version enbart installeras på aktuell telefon. >Det går att flytta den till en annan enhet om den först raderas.En installation av mottagen nyckel initieras på …

Uppdatering av admin gränssnittet 201105

Denna uppdatering innehåller stöd för ytterligare låstyper, förbättrad funktionalitet i bakgrunden och mindre korrigerade/förbättrade funktioner i gränssnittet. Det som syns: Möjlighet att integrera Noké BLE hänglås med on-line nycklar. I samband med det får man tillgång till logg direkt i systemet. Förbättrad funktionalitet vid meddelande om publicerade nycklar. Tidigare kunde man pga time-out få missvisande återkoppling. Detta skall fungera betydligt …

Uppdatering av admin gränssnittet 200420

Denna uppdatering innehåller inga nya funktioner men förbättrad funktionalitet i bakgrunden och korrigerade/förbättrade funktioner i gränssnittet. Det som syns: Nya tydligare ikoner under fliken inställningar. När man valde datum med piltangenter vid hanteringen av regler så kunde man under vissa förutsättningar få felmeddelanden. Detta är åtgärdat. Vald grafik för nycklarna (bild/logo etc.) går nu att granska i användargränsnittet. Utgivare skall …

Uppdateringar av admin gränsnittet 200220.

Förlorat kort: En funktion med stora fördelar. Förenklar administrationen och tillför en mycket bra funktion. Genom att markera ”enheten” (ny flik) som användaren lagt en nyckel på och klicka ”RAPPORTERA BORTTAPPAD” så skickas en kopia på nyckeln till användren men med en generation högre. En generation högre innebär att kopian gör orginalet obrukbar förutsatt att kopian presenteras för låsen som …

Uppdateringar av admin gränsnittet 200203.

Skapa låslogg i gränssnittet:En logg som man tagit ut ur låsen med Lock Manager 6 kan nu laddas upp i gränsnittet för att få en koppling mot användarna. Loggen som returneras sparas endast i administratörens dator och sparas inte i systemet med hänsyn tagen till GDPR. Endast admin kan göra det (inte utgivare) och funktionen finns under kugghjulet. Funktion ”förlorat …

Störning 191214

Efter en störning i systemen utom vår kontroll 191214 kan du behöva logga ut/in i Criotive Access om du legat inloggad. Ingen åtgärd för Criotive Kiosk behövs.