Uppdateringar av admin gränsnittet 200220.

Förlorat kort: En funktion med stora fördelar. Förenklar administrationen och tillför en mycket bra funktion. Genom att markera ”enheten” (ny flik) som användaren lagt en nyckel på och klicka ”RAPPORTERA BORTTAPPAD” så skickas en kopia på nyckeln till användren men med en generation högre. En generation högre innebär att kopian gör orginalet obrukbar förutsatt att kopian presenteras för låsen som …

Uppdateringar av admin gränsnittet 200203.

Skapa låslogg i gränssnittet:En logg som man tagit ut ur låsen med Lock Manager 6 kan nu laddas upp i gränsnittet för att få en koppling mot användarna. Loggen som returneras sparas endast i administratörens dator och sparas inte i systemet med hänsyn tagen till GDPR. Endast admin kan göra det (inte utgivare) och funktionen finns under kugghjulet. Funktion ”förlorat …