Uppdateringar av admin gränsnittet 191119.

Nu finns administratörsgränssnittet på svenska. FAQ integrerat på administrationssidorna. En länk till FAQ finns längst ner i administrationsverktyget. Bugfix: Buggen gjorde att man kunde lägga till samma mejladress fler gånger genom att lägga till ett mellanslag före eller efter mejladressen. Uppdaterad kommunikation mellan backend och app för en snabbare användarupplevelse. Avsändaren för notifieringsmejl ändrad till noreplay… Ikonen för ”publicerade nycklar” …